สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3509900023595
 • ชื่อธุรกิจ
 • ช.การเกษตร
 • ชนะ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้า/ปัจจัย/ผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาล จำหน่ายปัจจัยทางการเกษตร,แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ออแกนิกส์, OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนะ ไชยชนะ
 • ชนะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898502474
 • อีเมล์
 • chanachaichana089@gmail.com