สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510101155824
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลำพูนผ้าไหมไทย
 • พิเชษฐ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การขายผ้าไหมยกดอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 5 ดาว, Lamphun Brand, ตรานกยูงพระราชทาน, GI
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิเชษฐ์ แก้ววรรณะ
 • พิเชษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-510329
 • เบอร์มือถือ
 • 093-1393325
 • อีเมล์
 • lamphunmaithai@live.com