สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105546035021
 • วัชรีวัณย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ธนาริน จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47691
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก
 • สินค้า/บริการ
 • การศึกษา นวัตกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วัชรีวัณย์ ตั้งคุปตานนท์
 • วัชรีวัณย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-456-9888
 • เบอร์มือถือ
 • 062-456-9888
 • อีเมล์
 • Beetrillion@gmail.com