สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3419900403305
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มหัตถกรรมบ้านหัวบึงป
 • เฉลิมชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มพช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เฉลิมชัย ไชยวงศ์
 • เฉลิมชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872300300
 • เบอร์มือถือ
 • 0872300300
 • อีเมล์
 • al_silk@hotmail.com