สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3419900655673
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านจิกสปา
 • นางคำเหลือง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรสปาขัดหน้า พอกหน้า ขัดผิว พอกผิว น้ำมันสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางคำเหลือง พัฒนจักร
 • นางคำเหลือง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7106824
 • อีเมล์
 • piano_tap@hotmail.com