สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125558007230
 • นรินทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาชีฟ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 96309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • การแนะแนวอาชีพและชีวิตให้เด็กนักเรียนไทย ผ่านกิจกรรม, อินเตอร์เน็ท, อีเว้นท์ และสื่อการเรียนรู้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย
 • นรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0876102391
 • อีเมล์
 • n.jitpraneechai@a-chieve.org