สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3480700215621
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลักษ์หมูกระจก
 • อภิญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูกระจก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อภิญญา แก้วพิกุล
 • อภิญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819643089
 • เบอร์มือถือ
 • 0801839568
 • อีเมล์
 • atchara.bowchum@gmail.com