สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อโรคะยาโอสถ
 • ธนเดช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรเพื่อสุขภาพ & ความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนเดช แก้วสุริยานุกูล
 • ธนเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081 782 6705
 • อีเมล์
 • ccs_dit@hotmail.com