สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105535017557
 • รสา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โซล่าร์ การ์ด มาร์เกตติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46691
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • สินค้า/บริการ
 • ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มนิรภัย ฟิล์มลวดลาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ASTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รสา ปึงเจริญกุล
 • รสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034878401
 • เบอร์มือถือ
 • 0891216540
 • อีเมล์
 • sgm_bkk@hotmail.com