สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510101016786
 • ชื่อธุรกิจ
 • บุญนิศาผ้าฝ้าย
 • บุญนิศา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP4ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุญนิศา ชัยศรี
 • บุญนิศา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053537344
 • เบอร์มือถือ
 • 0819925770
 • อีเมล์
 • aboonnisa@hotmail.com