สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
  • แสง 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • มะพร้าวแก้ว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อย.
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย แสง จันกันทะ
  • แสง 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 084-7919841
  • อีเมล์
  • sang_1514@hotmail.com