สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558152426
 • ธิติมา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สัญจิตรีเสิร์ช จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 73200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)
 • สินค้า/บริการ
 • วิจัย และที่ปรึกษา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธิติมา ไชยมงคล
 • ธิติมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0972399963
 • เบอร์มือถือ
 • 0972399963
 • อีเมล์
 • tithima.ch@gmail.com