สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3140400033937
 • ชื่อธุรกิจ
 • Khonlabai Craft
 • ศุกัณลยาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าผ้าแฮนเมค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศุกัณลยาพร สุขสมนาค
 • ศุกัณลยาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097-1979798
 • อีเมล์
 • somjeed755@gmail.com