สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0843555000902
 • สุนิสา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ.เอส.เค. วิศวกรรมไฟฟ้า (2012)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 27102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • ติดตั้ง จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุนิสา ผลีรัตน์
 • สุนิสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0876710986
 • เบอร์มือถือ
 • 0876710986
 • อีเมล์
 • Psunisa45@gmail.com