สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด
 • ชูชื่น 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชูชื่น ชื่นตระกูล
 • ชูชื่น 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8089427
 • อีเมล์
 • Chuentakul@hotmail.co.th