สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3640300396111
 • ชื่อธุรกิจ
 • รุ้งสิริกานต์
 • สายรุ้ง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และธัญพืช
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สายรุ้ง บริรัตน์
 • สายรุ้ง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7082548
 • อีเมล์
 • rungsirikarn7@gmail.com