สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205558026853
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอนเดียร์ริ่งแอนด์เฮ้าส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 81210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร
 • สินค้า/บริการ
 • แม่บ้านทำความสะอาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑามาศ คชศิลา
 • จุฑามาศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0824953888
 • เบอร์มือถือ
 • 0824953888
 • อีเมล์
 • eahservice@hotmail.com