สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0511560570011
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร
 • เอกสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย , GMP , มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกสิทธิ์ จันทกลาง
 • เอกสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0810266225
 • เบอร์มือถือ
 • 0810266225
 • อีเมล์
 • sangphueng57@gmail.com