สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา
 • ยวน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าข้าวสารปลีก-ส่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ยวน พูลพันธ์
 • ยวน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-510960
 • เบอร์มือถือ
 • 081-0432773
 • อีเมล์
 • vanna_data@hotmail.com