สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก (ECO Lady)
 • ชดาทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • นรองเท้าแตะใส่ในบ้านทำจากเศษผ้าและเศษพรมเหลือใช้ (recycle)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชดาทิพย์ ณ ตะกั่วป่า
 • ชดาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8642304
 • อีเมล์
 • chadatip.chanlek@gmail.com