สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านที่ดินสุราษฎร์-ชุมพร-นครศรีธรรมราช
 • จิดรภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จิดรภา ทองพันธ์
 • จิดรภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0993162426
 • เบอร์มือถือ
 • 0993162426
 • อีเมล์
 • Jum0207@hotmail.com