สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์ "ขันทอง"
 • นพดล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.553/2523 และ OTOP Product Champion 4 Star
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นพดล ขันทอง
 • นพดล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-7765687
 • อีเมล์
 • acmeaglow@gmail.com