สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภุณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรวรางค์พร
 • จิรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สำอางค์สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จิรัตน์ สารจิตตาภาพ
 • จิรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 033-083686
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7454647
 • อีเมล์
 • valangporn@gmail.com