สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0753556000087
 • ชูชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • หมากเก็บ 2013
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 56101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • สินค้า/บริการ
 • แฟรนไชส์ swensen's
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูชาติ ลิ้มแสงสวัสดิ์
 • ชูชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816488580
 • อีเมล์
 • kes-entom56@hotmail.com