สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.8571
 • ชื่อธุรกิจ
 • ตะวันออกหมูหยอง
 • ปริดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายหมูหยอง ข้าวตังหมูหยอง ข้าวเกรียบหมูหยอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปริดา แซ่อึ้ง
 • ปริดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8639937
 • อีเมล์
 • a_wachira11199@hotmail.co.th