สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุธนาสมุนไพรไทย(น้ำมันหอมสมุนไพรสบู่บำรุงผิวฯ)
 • วิชิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันหอมสมุนไพร สบู่สมุนไพรไทย100%
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช 1087/2548
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาวาตรี วิชิต พลสาย
 • วิชิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0876684588
 • อีเมล์
 • teenza_2@hotmail.com