สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0703516000191
 • วรพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10293
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการหมัก
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำปลาแท้ตราซีฟู้ด น้ำปลาผสม น้ำส้มสายชู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. , GMP , HALAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วรพงษ์ แสงเจริญถาวร
 • วรพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034764015
 • เบอร์มือถือ
 • 0815667156
 • อีเมล์
 • ns7mum@yahoo.com