สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 05171146000160
 • ชื่อธุรกิจ
 • อำไพผ้าไหมยกดอก
 • พิชัยพัฒ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมยกดอกลำพูน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 5 ดาว, Lamphun Brand, ตรานกยูงพระราชทาน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิชัยพัฒ เชษฐธง
 • พิชัยพัฒ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-534174
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8266873
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com