สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105540066676
 • สมวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46510
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 02-9421808, 02-9422665
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมวิทย์ พงศบริพัตร
 • สมวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-9421808
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8185176
 • อีเมล์
 • somvit@bec.co.th