สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0145555000935
 • พนิดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บีทีเฮอเบิล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10794
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • Halan, GMP, OTOP, มผช., อย.,
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พนิดา แซ่จิว
 • พนิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-451594
 • เบอร์มือถือ
 • 089-1890095
 • อีเมล์
 • panida.tip@gmail.com