สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3570500366993
 • ชื่อธุรกิจ
 • พงษ์ภูลีเครื่องหนัง
 • นาลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องหนัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นาลี เทพสิงห์
 • นาลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-386068
 • เบอร์มือถือ
 • 084-6173341
 • อีเมล์
 • PPl_leather@hotmail.com