สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103552020119
 • ชาญชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดอกไม้ไทย
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32904
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ดอกไม้จันทน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญชัย วัฒนวิเชียร
 • ชาญชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6364688
 • อีเมล์
 • dokmaithai2009@hotmail.com