สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1509900548918
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้ำจุน
 • พนัสพงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พนัสพงค์ เขื่อนควบ
 • พนัสพงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053981265
 • เบอร์มือถือ
 • 0856196656
 • อีเมล์
 • panattster@gmail.com