สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3519900015126
 • ชื่อธุรกิจ
 • พร สมุนไพร
 • อรพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 4 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อรพร เสียงสูง
 • อรพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053512022
 • เบอร์มือถือ
 • 0869129838
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com