สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.3320
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหียง
 • มณฑล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สิ่งประดิษฐ์จากไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 3 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มณฑล รัตพนัส
 • มณฑล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053503375
 • เบอร์มือถือ
 • 0895537183
 • อีเมล์
 • ball_guns@hotmail.com