สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510600690334
 • ชื่อธุรกิจ
 • คนยองผ้าฝ้าย
 • วิกานดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรุป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 4 ดาว, Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิกานดา ทรัพย์อนันต์
 • วิกานดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053520698
 • เบอร์มือถือ
 • 0815948464
 • อีเมล์
 • w_anan_1@hotmail.com