สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5540490007755
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมูกระจก218สันพระเจ้าแดง
 • ยุวธิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายหมูกระจก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., มผช., Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ยุวธิดา ท่าช้าง
 • ยุวธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0954463397
 • อีเมล์
 • pear.yuwatida21@gmail.com