สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Nine Graphic Design
 • ศุภากร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 096 863 0424
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภากร ศรีมานอก
 • ศุภากร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042115598
 • เบอร์มือถือ
 • 0968630424
 • อีเมล์
 • supakorn@ninegraphicdesign.com