สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3860100241058
 • ชื่อธุรกิจ
 • พลชา สมุนไพร
 • วลัยรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (สกัดจากน้ำมันมะพร้าว,น้ำมันหอมระเหยและสมุนไพร) ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย(ทำความสะอาด,ฆ่าเชื้อโรค,กำจัดแมลง) และผลิตอาหาร(น้ำมันมะพร้าว)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
 • วลัยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0824124861
 • เบอร์มือถือ
 • 0819587842
 • อีเมล์
 • palachaherb@hotmail.com