สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930600218356
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมปั้นสิบคุณยาย
 • บุษรินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตขนมปั้นสิบ ขนมไทย และขนมพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
 • บุษรินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0899789950
 • อีเมล์
 • busarin.chumphon@gmail.com