สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0863555000180
 • พรรณิภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยูเจริญ
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำมันมะพร้าว
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตน้ำมันมะพร้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรรณิภา ชัยบุตร
 • พรรณิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0827339748
 • อีเมล์
 • pannipa.chaiyabut@yahoo.com