สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กรอบรูปสุพรรณ
 • ประกอบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กรอบรูปไม้ ของแต่งบ้านจากไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประกอบ บุญลิมปนะ
 • ประกอบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818275973
 • อีเมล์
 • paul.boon51@gmail.com