สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3710900104528
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกฐาน (บ้านเกษตร)
 • กรธวัช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหนายปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย พร้อมรับจัดสวนและดูแลสวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กรธวัช เพิ่มพงศาเจริญ
 • กรธวัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6644825 , 098-9064826
 • อีเมล์
 • korn0414@hotmail.co.th