สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0713557001257
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเวนแลนด์
 • รุศดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง ทัศนศึกษา ร้านอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รุศดา วรุณธันยธร
 • รุศดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034604440
 • เบอร์มือถือ
 • 0949418556
 • อีเมล์
 • inventland@hotmail.com