สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมวกผ้า เพ็ญศิริ
 • เพ็ญศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เพ็ญศิริ วิชา
 • เพ็ญศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0831526918
 • เบอร์มือถือ
 • 0831526918
 • อีเมล์
 • oob.12@hotmail.com