สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745556003711
 • ธรรศวัจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เบิกฤกษ์ โรสติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01630
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0914266596, 0616393662
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธรรศวัจน์ ลือสุขประเสริฐ
 • ธรรศวัจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028998995
 • เบอร์มือถือ
 • 0616393662
 • อีเมล์
 • teddy.blgroup@gmail.com