สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101400586325
 • ชื่อธุรกิจ
 • สบู่ธรรมชาติ 101
 • กัลยาณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่ก้อน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยาณี จุรีมาศ
 • กัลยาณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083 4561175
 • อีเมล์
 • kjureemat@yahoo.co.th