สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505559001908
 • วาณิช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พาร์แคร์เฮิร์บ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46443
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องสำอาง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วาณิช รัตนวิจิตร
 • วาณิช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053326566
 • เบอร์มือถือ
 • 0811800055
 • อีเมล์
 • wanichr@gmail.com