สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.10588
 • ชื่อธุรกิจ
 • นายจิรวัฒน์ วัฒนโชติวงษ์
 • ศศิธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมถั่วกวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิธร แก้วคำแสน
 • ศศิธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0896223133
 • อีเมล์
 • rachanon711@hotmail.com