สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เจเอ็มธัญพืช
 • มนธิรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • งาเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP4ดาว. มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มนธิรา พวงแก้ว
 • มนธิรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053484739
 • เบอร์มือถือ
 • 0804998872
 • อีเมล์
 • J_aim1963@hotamil.com